REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „SMECTIDRAL”
Perioada de desfasurare: 01.10.2018 ora 09.00 – 07.10.2018 ora 23.59

 

Sectiunea I. Organizatorul Concursului
I.1. 1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Concurs”) este

WISE BRAND S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. C.A. Rosetti nr. 5, corp B, etaj 1, cam. 10, înregistrată la ORC Bucureşti sub nr. J40/13608/2012, având CUI RO30927867, Tel.: 021 233 93 15, Fax: 021 231 82 16, e-mail: office@wisebrand.ro, IBAN: RO80BTRL04301202743115XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Matei Adina-Valeria în calitate de Administrator

Sectiunea II. Temeiul legal. Scopul
II.2 Concursul va avea loc in perioada 01.10.2018 ora 09.00 – 07.10.2018 ora 23.59, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.
Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii de Facebook In brate la mami

Sectiunea IV. Dreptul de participare
III.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului si care detine un cont de Facebook (“Participantii”).

La Concurs nu au dreptul sa participe:
-angajatii SENSIBLU S.R.L. si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora; angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentului Concurs, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

– angajații WISE BRAND SRL, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.
IV.2. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. IV.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV.4. Termenii si conditiile prevazuti in prezentul Regulament Oficial (“Regulamentul”) pentru desfasurarea Concursului sunt obligatorii pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau intrerupe Concursul, fara drept de compensare, orice modificare, suspendare sau intrerupere urmand a se comunica in prealabil pe pagina de Facebook a Concursului Facebook In brate la mami

IV.5. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui Participant pe pagina de Facebook In brate la mami (acest document)

V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit Sectiunii IV de mai sus;
• Inscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului mentionata la Sectiunea III de mai sus;
• sa se inscrie in Concurs cu contul de Facebook;
• sa posteze un comentariu pe pagina Facebook In brate la mami, la postarea care anunta Concursul, in care sa sa compuna o scurta poezie legata de o situatie amuzanta pe care a trait-o provocata de deranjul la stomac;
• sa urmareasca pagina de Facebook In brate la mami  la postarea care anunta Concursul, in care sa sa compuna o scurta poezie legata de o situatie amuzanta pe care a trait-o provocata de deranjul la stomac;

V.2. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs comentariile postate pana la data de 07.10.2018 ora 23.59. Comentariile postate dupa aceasta data nu vor mai fi luate in considerare. Comentariile vor contine un limbaj decent, fara expresii obscene si/sau licentioase si trebuie sa respecte cerinta descrisa in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge orice comentariu care nu respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

Sectiunea VI. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor
VI.1. Toate comentariile care respecta, cumulativ, conditiile de participare mentionate in Sectiunea V, vor intra automat in etapa de jurizare si cele mai interesante trei raspunsuri vor fi premiate. Castigatorii premiilor vor fi desemnati de catre o comisie numita de Organizator, care va acorda puncte de la 1-10 pentru fiecare comentariu, in functie de creativitatea si autenticitatea comentariului postat.
VI.2. Primele 3 comentarii care vor obtine cel mai mare punctaj vor fi premiate. VI.3. In cadrul Concursului se vor acorda 3 (trei) premii, fiecare constand in urmatoarele produse:
O cutie de Smectidral – 75 lei (saptezeci si cinci de lei), TVA inclus.
Un bax de hartie igienica marca Zewa – 25 lei (douazeci si cinci de lei), TVA inclus.
VI.4. Valoarea fiecarui premiu este de 100 lei (o suta de lei), TVA inclus. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 300 lei (trei sute de lei), TVA inclus. VI.5. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului oferit in cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.
VI.6. Premiile revin numai Participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane.
VI.7. Pentru evitarea oricarui dubiu, un Participant la Concurs nu poate castiga decat un singur premiu, indiferent de numarul de comentarii valabil inscrise la postarea care anunta desfasurarea Concursului.

Sectiunea VII. Publicarea castigatorilor. Validarea castigatorilor. Intrarea Castigatorilor in posesia premiilor

VII.1. Numele conturilor castigatorilor vor fi publicate de catre Organizator pe pagina de Facebook In brate la mami (www.facebook.com/inbratelamami) printr-o postare dedicata acestui anunt in data de 08.10.2018, la ora 12.00. . Numele complet, varsta, telefonul si adresa de livrare a premiilor vor fi transmise de catre castigatori prin intermediul unui mesaj privat transmis catre pagina de Facebook In brate la mami, in termen de 72 de ore de la afisarea castigatorilor.
VII.2. In cazul in care datele solicitate nu sunt comunicate in termenul anterior mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile.

VII.3. Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
• participantul indeplinea conditiile pentru a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Sectiunii IV de mai sus;
• inscrierea in Concurs s-a realizat conform Sectiunii V de mai sus;
• respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Sectiunea V de mai sus;
• transmiterea datelor de contact print-un mesaj privat transmis catre pagina de Facebook In brate la mami

VII.4. Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificata de castigatori, astfel cum aceasta a fost comunicata prin mesaj privat transmis catre pagina de Facebook In brate la mami

VII.5. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participanti Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

VII.7. Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este liberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.
VII.8. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.
Sectiunea
VIII. Protectia datelor cu caracter personal
VIII.1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,GDPR”) pe durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa WISE BRAND S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. C.A. Rosetti nr. 5, corp B, etaj 1, cam. 10, înregistrată la ORC Bucureşti sub nr. J40/13608/2012, având CUI RO30927867, Tel.: 021 233 93 15, Fax: 021 231 82 16, e-mail: office@wisebrand.ro,  in termen de maximum 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

Sunt psiholog și consultant în alăptare acreditat internațional IBCLC din Brașov. Ariile mele de interes sunt: psihologia perinatală și psihologia copilului mic, somnul copilului alăptat, relactarea, frenurile restrictive și mecanismele disfuncționale de supt, alăptarea în contextul reîntoarcerii la muncă.

Pentru mai multe informații citește și despre mine | Experiență  dar și specializări.

Dacă vrei mai multe informații despre alăptare dă Like paginii Inbratelamami.

În cazul în care dorești o consultație în alăptare folosește pagina de contact sau alătură-te comunitații din grupul de sprijin In brate la mami – sprijin in alaptare.

Implica-te in discutie, lasa un comentariu

avatar